Shrink Ambalaj Sözlüğü (İngilizce/Türkçe)

Ballooning/Balonlama: Shrink Wrap/Küçülen Film paketinin içinde sıkışan havanın dışarı kaçamaması ve yastık benzeri bir etki oluşturması.

Bead Seal/Damla Mühür: Filmin iki katmanına ısı ve basınç uygulandığında oluşan ince ve yuvarlak kaynak yeri.

Bi-Axial Orientation/Çift-Akslı Yönelim: Hem X hem de Y ekseninde yönlenen film molekülleri.

Blocking/Engelleme: Filmin iki katmanının, tek bir film gibi birbirine karışması ve yapışması durumu.

Blown Film/Çekme Film: Hava akımı nedeniyle şişerek genişleyen film.

Burn Through/Yanık Film: Bir filmin ısı tünelinde, bulutsu bir dokuya bürünmesi ya da yanması durumu.

Centerfold/CF/Ortadan Katlanan Film: Uzunlamasına ikiye katlanan, ortadan bölünmüş film.

Coextrusion/Koekstrüzyon: Her biri ayrı katmanlar oluşturan iki ya da daha fazla polimerin, bir metal kalıp içinde birleştirilmesi.

Cold Flex (CF): Bir filmin düşük ısı ortamına dayanıklılık performansı.

Copolymer/Kopolimer: İki monomerin polimerize edilerek birleştirilmesiyle oluşan sonuç.

Core/Çekirdek: Üzerine film sarılan kâğıt tüp.

Cross-Linking/Çapraz-Bağlama: Bir polimerik molekülde atomlar arasındaki zincirlerde bulunan çapraz(enine) bağlantı. Bu işlem filmlerin ısı dayanıklılığını ve gücünü artırır.

Crow’s Feet/Karga Ayağı: Bitmiş bir paketlemenin köşelerinin kırışması durumu.

Dog-Ears/Kenar Kulakları: Bitmiş bir paketlemenin köşelerinde oluşan üçgen çıkıntılar.

Drape: Bir filmin yumuşaklık ve esneklik özelliği sayesinde düzensiz şekillere bürünebilme becerisi.

Electron Beam/Elektron Işını: Cross-Linking/Çapraz-Bağlama işlemi için kullanılan cihaz.

Fish Eyes/Balık Gözleri: Bitmiş bir paketlemede meydana gelen çukur yüzeyler.

Gauge: Shrink Wrap/Shrink film gibi bir materyalin kalınlığını tanımlayan birim ölçüsü. Ör: 60 gauge film yaklaşık 15,2 mikron, 40 gauge film yaklaşık 10,2 mikron gibi.

Hole Punch/Yumruk Deliği: Hava tahliye deliği açan mekanik bir aygıt.

Hot Slip/Filmde Kayganlık: Filmin yine aynı filmle sürtünme veya kayganlık durumunu değerlendirmek amacıyla kullanılır. Dikey istiflemede kayganlık ihtiyacı önemli olabilir.

Impulse Seal/Anlık Isı İle Kaynak: Isıyla anlık yüksek akım verilerek yapılan kaynak tekniği.

L-Sealer/L-Mühürleyici: Kaynak alanı L şeklinde olan sistemlere verilen genel ad.

Laminate/Laminant: İki ya da daha fazla materyalden oluşan yapıları tanımlamak için kullanılan genel terim.

Lap Seal/Overlap/Üst Üste Örtüşen Kaynak: Birbirinin üzerine binen iki filmin birleşimi ile oluşturan kaynak.

Machine Direction/Makine Yönü: Mühürleme ekipmanı ve konveyör üzerinde üretilip hareket ettirilen filmin yönü.

Memory/Hafıza: Filmin büzüştürmeden sonra, karakteristiğini koruyabilme kapasitesi.

Monoaxial/Tek Yönlü: Yalnızca bir yöne doğru büzüşebilen/küçülebilen film.

Monolayer Film/Tek Katmanlı Film: Ham maddenin karışımından çıkartılan tek katmanlı film.

Mutilayer Film/Çok Katmanlı Film: Benzer veya farklı polimerlerin birleştirilmesiyle oluşan, birden fazla katmanlı film.

Opaque/Opak: Işık geçirmezlik.

Optics/Görsel: Bir filmin görsel özelliklerinin tamamı.

Orientation/Yönelim: Bir filmin üretiminde kullanılan germe, esnetme tekniği.

Oriented/Yöneltilmiş & Yönlendirilmiş: Bir polimer filmin moleküllerinin, erime noktasının altındaki bir ısıda belirli yönlerde esnetilmesi.

Perforations/Delikler: Film üzerinde oluşturulan hava tahliye delikleri.

Polyethylene/Polietilen: Çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır. Etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır.

Polymer/Polimer: Monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir. Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. Bir kimyasal tepkimede polimer oluşumuna, polimerleşme denir.

Polyolefin/Polyolefin/POF: Polietilen ve polipropilen hammaddelerinin birlikte kullanılmasıyla üretilen plastik film türüdür. Ürün 3 katlı, 5 katlı ve 7 katlı ve daha fazla olarak üretilebilmektedir. Karbon zincirlerinin birleştirilmesi ile oluşan elastromerik ve termoplastik malzemelerdir. Bunlar genellikle olefinlerin ya da alkenelerin polimerleştirilmesi ile oluşturulurlar. Sektörde, POF, PO, Polyolefin şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Polypropylene/PP/Polipropilen: Otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir. Polipropilen, yorulmaya karşı çok iyi direnç gösterir. Düşük maliyetlidir, iyi bir darbe dayanımı vardır. Sürtünme katsayısı düşük olup, çok iyi elektrik yalıtımı sağlar. Kimyasal direnci iyidir. Tüm termoplastik işleme süreçlerine uygundur.

Preferential Shrink/Bir Yönlü Oryantasyon: Bir filmin, belirli bir yönde daha fazla ya da az büzüşebilme karakteristiği.

PVC: Polivinil klorür, (Genelde kısaltılmış olarak PVC diye kullanılır.) Oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastik türüdür.

Seal Wire/Kaynak Teli: Bir filmi mühürlemek için ni-krom telden üretilen bir malzeme.

Selvage/Trim/ Kırpıntı/Fire: Fire, ıskarta, atık hammadde tanımı.

Shrink/Küçülme/Çekme/Büzüşme: Daha küçük hale gelebilme, büzüşme, çekme.

Shrink Tunnel/Isı Fırını/ Shrink Tüneli: Isı ve hava akımı uygulayarak bir filmin, büzüşerek/küçülerek şekil almasını ve karakteristik yapısını değiştirmesini sağlayan fırın benzeri yapı, konveyör.

Singlewound Film (SW): Bir çekirdek etrafına sarılan tek katmanlı film.

Slip/Kayganlık: Filmin, direnç göstermeden yüzeyler üzerinde kayabilme becerisi.

Static/Statik: Bir plastik filmin üzerinde biriken durağan (statik) elektrik yükü.

Trim/Fire/Kırpıntı/Iskarta: Mühürleme operasyonu sonucu ortaya çıkan artık film.

Wind Direction/Sarım Yönü: Filmin masura üzerinde hangi yöne doğru sarıldığını belirten ifade.