Kalite anlayışımız 3 aşamada yönetilir. Hammaddeden itibaren başlayan “Giriş Kalite”, üretim aşamasında yürütülen “Kalite Güvence” ve son kontrolün yapıldığı “Son kalite” olmak üzere üç aşamada yürütülür. ISO 9001-2000 kalite standardı çerçevesinde yürütülen sistematik yönetim anlayışımız müşterimizin beklentisine, “Gelişmiş Ülkeler Standardında” ürün ve hizmet kalitesi sunmaktadır. Üretilen makineler CE işareti ile markalanmakta ve gerekli direktiflere uygunluğu müşterilerimize belgelenmektedir.

İş güvenliği normlarındaki gerek yurt içinde ve gerekse AB normları açısından gelinen en son noktadaki gelişmeler yakından izlenerek ürünlerimizde tatbik edilmektedir.

Kurumsal firmaların hassasiyetine cevap verebilecek, sorumluluk üstlenebilecek bir altyapı içerisinde üretim yapılmaktadır.

MARİPAK sadece müşterisine sunduğu ürün ile değil, kendi çalışanının da koşullarını ve iş emniyetini geliştirmek için sürekli çaba harcamaktadır.