Maripak Kimdir?

Maripak, 1990 yılında kuruldu. İstanbul Dudullu tesislerindeki fabrikasında ambalaj makine üretiminde faaliyet göstermektedir. Shrink ambalaj makineleri dalında kapasite ve ürün yelpazesi genişliği açısından dünya pazarındaki en önemli üreticilerden biri konumundadır.

Polietilen ve Poliolefin Shrink ve bol poşet şeklinde ürün ambalajı yapabilen makineler konusunda ileri derecede endüstriyel çözümlerin uygulamasında her zaman öncü rol oynamıştır.

Maripak, shrink paketleme makine üretiminin yanısıra, üretim hatlarına entegre, tesise-özel paketleme hatları da geliştirmektedir. Ambalaj öncesi ön gruplama, dizme, yön verme, insert, ve ambalaj sonrası dizilim, yön değiştirme, etiketlendirme ve kodlama gibi diğer hizmetleri başarıyla uygulamakta, bilgisi, donanımı, ve kadrosuyla sorumluluk alabilecek bir alt yapıya sahiptir.

“İnce shrink” olarak da tanımlayabileceğimiz ambalajlama türünde “L Kesme” ve “Sürekli-kesme” prensibinde çalışan ambalaj sistemlerinde dünyada uygulanmakta olan, en hızlı ve otomatik sistemlerin tüm versiyonlarını ürün yelpazesine koymuştur. Ayrıca küçük işletmelerin ihtiyaç duyduğu “manuel ve yarı otomatik” makineleri de seri üretim tarzı ile pazara sunmaktadır.

Maripak, shrink paketleme ve ilişkili otomasyonlar konusunda komple çözüm üretebilen satış sonrasındaki sorumluluklarının da bilicinde, kurumsal seviyede hizmet verebilecek bir işletmedir. Pazarının yarıdan çoğunu yabancı müşteri grupları oluşturmaktadır. Özellikle sanayi dalında gelişmiş ülkelerde pazar payı bulunmaktadır. Almanya, Fransa, Rusya, Amerika, İspanya, Hollanda, Polonya, Danimarka, İngiltere, İtalya pazarı gibi sektörde gelişmiş zorlu noktalarda hem kendini geliştirmiş, hem de kalıcı distribütörlükler oluşturmuştur. Bu ülkelerde düzenlenen dünyanın en büyük fuarlarında ülkemizi temsil etmektedir. Son yıllarda en rekabetli pazar olarak bilinen Çin pazarına da makine sevkiyatına başlanmıştır. Latin Amerika ülkelerinde de distirbütörlükler oluşturmaya başlamış olan Maripak bu pazarlara da hizmet verebilecek donanım ve iletişim gücüne sahiptir.

Biz kimiz, nasıl üretiyoruz?

Üretim merkezimiz 7 ana birimden oluşmaktadır: Ar-Ge, CNC metal levha işlem merkezi, CNC parça işlem merkezi, montaj, elektrik, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetler birimleri.

Üretim, tamamen ISO 9001 disiplini içerisinde titizlikle yürütülmektedir. 3-Boyutlu tasarımla başlayan ve her aşamasında otomasyon kullanılan üretimde herhangi bir ara birimde referans kaybetmeksizin üretilen parçalar sanal ortamdan CNC iş merkezlerine aktarılmaktadır. Bu aktarım ve entegrasyon sayesinde, her türlü koordinat ve referans kayıpları ortadan kalkmakta, böylelikle hem birimler arasında hem de nihai mamulde azami uyuma ulaşılmaktadır. Üretilen sistemlerin yazılımları da kendi bünyemizde tüm esneklikler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Tüm üretim koordinasyonumuz oldukça gelişmiş özel bir yazılım ağı ile de desteklenmekte, gerektiğinde geriye dönük bilgilere de hızla ulaşılabilmektedir. Yaklaşık 70+ çalışanıyla, neredeyse tamamı kendi bünyesinde teknik gelişimini sağlayan genç ve dinamik bir kadroyuz biz.

Ambalaj Filmleri

Shrink ambalajda kullanılan Poliolefin filmlerin uygulamasında çok çaba harcanmıştır. Doğru ambalaj için; “doğru makine” ve “doğru film” sloganıyla Maripak, Türkiye pazarına Poliolefin filmi ilk tanıtan üretici olarak bu hususta öncü rolü üstlenmektedir. Bu dalda daha aktif rol oynamak amacıyla Mareks Ambalaj Ltd. Şti. ile birlikte Kleer marka filmleri makinelerinde uygulamaktadır.

Maripak 4 Temel İlkesi Sırasıyla:

  1. Emniyet ve iş güvenliği,
  2. Hızlı ve kaliteli servis desteği,
  3. Her aşamada kalite
  4. Sürekli gelişim

İNDİR-MARİPAK KURUMSAL SUNUM